Waarom ?

Muziek is essentieel:

TOP

Voor organisatoren van evenementen, restauranthouders en heel veel handelaars vormt de muziek sinds jaren een belangrijk onderdeel van de sfeer die ze willen creŽren om cliŽnteel aan te trekken en tevreden te stellen. Muziek is een element dat minstens even essentieel is als het decor of de verlichting. Het is dus logisch dat zij voor dit specifieke muziekgebruik de artiesten en producenten vergoeden die elke dag nieuwe en gediversifieerde producten leveren.


Vertolkers en producenten:

TOP

Tot juli 1996 verdienden de vertolkers en producenten geen frank met de publieke verspreiding van hun muziek in BelgiŽ. Alleen de auteurs-componisten werden vergoed. Nochtans is het in onze Europese buurlanden al jaren gebruikelijk dat er een billijke vergoeding uitbetaald wordt voor het gebruik van hun muzikale werken en dit dankzij de wettelijke erkenning van "naburige rechten".


Vanaf 1999 geïnd:

TOP

Vanaf oktober 1999 wordt deze "billijke vergoeding" uiteindelijk ook in BelgiŽ geÔnd. De wet van 30 juni 1994 en de uitvoeringsbesluiten hieromtrent (vanaf juni 1999) maakten hiermee een einde aan een jarenlange onrechtvaardigheid. Meer dan een eeuw na de auteurs-componisten (met Sabam), kent men nu ook de artiesten-vertolkers en de producenten het recht toe op een vergoeding voor het publieke gebruik dat derden maken van hun muziekrepertoire.


Wat is de "billijke vergoeding" ?

TOP

Het is de vergoeding die moet betaald worden voor het publieke gebruik van het muziekrepertoire van de uitvoerende artiesten en muziekproducenten. De uitvoerende artiesten en producenten kunnen niet verhinderen dat men hun repertoire gebruikt voor weergave in het openbaar. In ruil daarvoor heeft de wetgever aan deze uitvoerende artiesten en muziekproducenten een automatisch recht op vergoeding toegekend: de gebruikers zijn verplicht deze vergoeding te betalen. Deze vergoeding is "billijk" omdat zij niet opgelegd is, maar het resultaat is van lange onderhandelingen met de gebruikers. De Billijke Vergoeding is steeds verschuldigd indien opgenomen muziek (cd, radio, computer, ...) verspreid wordt in een publiek toegankelijke ruimte.


Waarom bovenop de prijs van de CD betalen ?

TOP

De billijke vergoeding staat los van de prijs die bij aankoop van de CD betaald wordt. Bij aankoop van een CD betaalt men voor het gebruik in privťkring. Eens men de CD in publiek gebruikt is een extra vergoeding verschuldigd. Deze extra vergoeding moet slechts later voldaan worden omdat het onmogelijk is om reeds bij de aankoop in te schatten in welke mate de CD gaat gebruikt worden in het publiek. Bij aankoop van een CD betaalt men het "eerste" gebruik (in privťkring), bij gebruik in het publiek betaalt men het "secundaire" gebruik.


Lange weg afgelegd

TOP

Het auteursrecht beschermt tekstdichters en componisten: die vergoedt u al via Sabam. Sinds 30 juni 1994 bestaat er een vergelijkbare bescherming voor uitvoerende kunstenaars en producenten. Ook zij hebben recht op een billijke vergoeding als u hun werk op een publiek toegankelijke plaats gebruikt. Voor de billijke vergoeding aan artiesten en producenten hebben we een lange weg afgelegd. Vandaag is ze een wettelijk recht in meer dan tachtig landen. Ook in de Europese Unie is het een verworven principe.Een beetje geschiedenis

TOP

BERN 1886
De Berner Conventie beschermt internationaal de rechten van auteurs van letterkunde en kunsten.

BELGIE 1886
In 1886 krijgt ook BelgiŽ een eigen auteurswet.

ROME 1961
De Internationale Conventie van Rome beschermt uitvoerende kunstenaars en producenten van 'fonogrammen'.

EUROPA 1992
Ook vanuit de Europese Unie komt er een richtlijn over de nevenrechten van het auteursrecht: de intellectuele eigendom van artiesten en producenten.

BELGIE 1994
Tegelijk met de nieuwe auteurswet erkent BelgiŽ de naburige rechten voor uitvoerende kunstenaars en producenten.

BELGIE 1999-2001
Publicatie van de koninklijke besluiten die de tarieven van de billijke vergoeding vastleggen.